Nolikums

Mediju pratības projekta “Pilna doma” nolikums

 1. Mērķi

1.1. Sekmēt vidusskolēnu un pedagogu mediju lietošanas un kritiskās domāšanas prasmes.

1.2. Pilnveidot vidusskolēnu zināšanas par žurnālistiku.

1.3. Veicināt vidusskolēnu kļūšanu par atbildīgiem mediju satura veidotājiem.

 1. Rīkotāji, sadarbības partneri un atbalstītāji

2.1. Projektu realizē Baltijas Mediju izcilības centrs ar Britu padomes un ASV vēstniecības finansiālu atbalstu.

2.2. Projekta sadarbības partneri ir Latvijas Televīzija, Latvijas Radio, Latvijas sabiedrisko mediju portāls LSM, Latvijas Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka. Projektu atbalsta jauniešu organizācija Avantis, portāls Delfi, TV3, žurnāls Ir, E-klase.

 1. Dalībnieki

3.1. Projekta dalībnieki ir Latvijas vispārizglītojošo skolu 10. – 12. klašu un profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī viņu pedagogi.

3.2. Konkursā piedalās skolēnu komandas. Katrā komandā ir 4 – 5 skolēni. No vienas skolas konkursā var piedalīties neierobežots skaits komandu.

 1. Konkursa uzdevums

4.1. Konkursa uzdevums ir sagatavot un iesniegt vērtēšanai vienu žurnālistikas darbu.

4.2. Komandas piesakās dalībai konkursā, iesūtot ideju – vēlamo žurnālistikas darba tēmu un formātu.

4.3. Pēc pieteikumu saņemšanas konkursa rīkotāji dalībniekiem nodrošina tikšanos ar profesionālu žurnālistu jeb mentoru tālākai idejas attīstīšanai. Labāko ideju autorus mentors konsultē visā darba izstrādes gaitā.

4.4. Konkursa darbi var tikt sagatavoti, izmantojot un/vai kombinējot dažādus formātus: video un audio materiālus, rakstītu tekstu, infografikas, foto, animāciju u.c.

4.5. Audiovizuālā materiāla ilgums nedrīkst pārsniegt 5 minūtes. Rakstīta teksta apjoms nedrīkst pārsniegt 1000 vārdu.

4.6. Darbi var tikt sagatavoti un iesniegti vērtēšanai latviešu, krievu vai angļu valodā.

4.7. Konkursa dalībnieki ideju izstrādei un konkursa darbu sagatavošanai aicināti izmantot mācību materiālus, kas brīvi pieejami interneta vietnē Pilnadoma.lv.

 1. Konkursa termiņi

5.1. No 2017.gada 15.decembrim līdz 2018.gada 15.janvārim skolēnu komandas piesakās konkursam projekta interneta vietnē Pilnadoma.lv vai, sūtot epastu uz adresi pilnadoma@baltic.media. Piesakoties dalībnieki iesūta ideju – vēlamo žurnālistikas darba tēmu un formātu.

5.2. No 2018.gada 1.februārim līdz 26.martam konkursa dalībnieki ar mentoru palīdzību veido konkursu darbus. Darbu iesniegšanas termiņš – 26.marts.

5.3. 2018.gada 13.aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiek noslēguma pasākums un uzvarētāju apbalvošana.

 1. Pieteikšanās un darbu iesniegšana

6.1. Skolēnu komandas piesakās konkursam projekta interneta vietnē Pilnadoma.lv vai, sūtot epastu uz adresi pilnadoma@baltic.media. Pieteikumā jābūt iekļautai sekojošai informācijai:

 • visu komandas dalībnieku vārdiem, uzvārdiem, klasei;
 • plānotā žurnālistikas darba idejas apraksts ar tēmas izvēles un aktualitātes pamatojumu (līdz 200 vārdiem);
 • plānotā žurnālistikas darba formāts – audiovizuāls, grafisks vai rakstisks darbs.

6.2. Gatavos darbus dalībnieki iesūta, izmantojot projekta interneta vietni  Pilnadoma.lv vai epastā uz adresi pilnadoma@baltic.media. Iesūtot darbu, jānorāda visu komandas dalībnieku vārdi, uzvārdi, klase un skola.

6.3. Dalībnieki garantē, ka iesniegtais darbs ir viņu oriģināldarbs.

6.4. Visi iesniegtie darbi var tikt izmantoti pēc rīkotāju ieskatiem, norādot to autorus.

 1. Vērtēšana

7.1. Konkursa darbus vērtē žūrija, kurā darbojas profesionāli Latvijas žurnālisti un mediju eksperti.

7.2. Žūrijai ir tiesības nevērtēt darbus, ja tie nav iesniegti nolikumā paredzētajā termiņā un atbilstošā noformējumā.

7.3. Žūrija vērtē iesniegto darbu tēmas aktualitāti, izmantotos informācijas avotus un atsauces uz tiem, radošumu, precizitāti un citus kvalitatīvu žurnālistiku raksturojošus rādītājus.

 1. Noslēguma pasākums un balvas

8.1. Dalībai noslēguma pasākumā pēc žūrijas komisijas vērtējuma tiek izvirzītas 20 vai vairāk komandas. To komandu saraksts, kas aicinātas piedalīties noslēguma pasākumā, tiek publicēts Pilna doma Facebook lapā, kā arī projekta mājas lapā līdz 2017.gada 5.aprīlim.

8.2. Visi to komandu dalībnieki, kas piedalās noslēguma pasākumā, saņem Baltijas Mediju izcilības centra diplomus un piemiņas suvenīrus.

8.3. Desmit labāko darbu autorkomandas saņem balvu – dalību Latvijas Televīzijas žurnālistu vadītās praktiskās nodarbībā Latvijas Televīzijas redakcijā Zaķusalas krastmalā 3.

8.4. Pieci vai vairāk labākie darbi tiek publicēti sabiedrisko mediju portālā LSM.

8.5. Projekta sadarbības partneri un atbalstītāji var piešķirt speciālbalvas komandām pēc savas izvēles.