Par sazvērestības teorijām

Kas ir tas, kas mūs vada?

Sazvērestības teorija ir pārliecība, ka pastāv slepena vienošanās, lai kontrolētu dažādas norises. Sazvērestības teoriju piekritēji, piemēram, uzskata, ka tas, ko  redzam medijos, neatbilst realitātei. Sazvērestības teorijas vienmēr ir pastāvējušas, un mūsdienās tās izplatīt ir vieglāk nekā jebkad agrāk. Tas skaidrojams ar modernajām tehnoloģijām. Daudzi cilvēki tic sazvērestības teorijām, un ir praktiski neiespējami pārliecināt viņus par pretējo. Uzdevuma mērķis ir analizēt, kādēļ cilvēki tic sazvērestības teorijām, kā arī izprast šādas pārliecības sekas.

 Atpakaļ