Kā attīstīt mediju un informācijas pratību skolā?

Baltijas Mediju izcilības centra ieteiktie avoti:

Kultūras ministrija. Mediju pratības skaidrojums

Mediju politikas pamatnostādnes 2016. – 2020.gadam

Pētījums par Latvijas iedzīvotāju medijpratību 2017

Drošais internets  (aktualitātes un izglītojošie materiāli par drošību internetā)

Mediju pratības iniciatīva Vidzemes Augstskolā

Mediju pratības tēma portālā LSM.lv

UNESCO ( Mediju pratība mācību saturā – angļu un krievu valodā)

 

1. solis – Koncepcijas apgūšana

Šī soļa mērķis ir iepazīties ar mediju un informācijas pratības koncepciju. Vēl viens mērķis ir analizēt vadlīniju dokumentus, kā arī iepazīties ar pētījumiem šajā jomā.

2.  solis  – Dokumentēt un noteikt mērķus

Jāsaprot, kā jūs strādājat ar mediju un informācijas pratību skolā. Lai izprastu un novērtētu attīstības vajadzības, analizējiet, kāda ir situācija jūsu skolā. Tad formulējiet noteiktu mērķi nākotnei. Pēc tam nosakiet savu metodi, kā šo mērķi sasniegt. Paturiet prātā, ka tas var aizņemt ilgu laiku.

3.  solis  – Tests: praktisks darbs klasē

Šajā posmā jūs izmēģināt savu mācību metodi skolēnu apmācībā. Jūs esat noteikuši savu metodi identifikācijas posmā (2.solis). Ieteicams dokumentēt, kāda ir jūsu praktiskā darbība un attieksme pret šo tēmu.

4.  solis  – Izvērtēšana: rezultāti un uzdevumu izpilde

Kā tas bija? Šajā solī jūs izvērtējat atziņas, ko guvāt savā darbā, un analizējat, kas veicās un kas – ne. Izvērtējums.

5.  solis  – Plānošana

Tagad varat plānot, kā sistemātiski turpināt darbu. Grupa kopā izstrādā plānu turpmākajam darbam. Sākas pašreizējās situācijas izvērtēšana, analīze un mērķu noteikšana. Vēlreiz ņemiet vērā šādus jautājumus: Kur mēs esam? Kurp mēs virzāmies? Ko mēs darām?


icon-download Kā attīstīt medijpratību skolā? 5 soļi

 


Atpakaļ