Kāpēc svarīgi mācīties mediju pratību?

Pareiza plašsaziņas līdzekļu un informācijas pratība ir svarīga digitālajā laikmetā. Fakti un arī dezinformācija zibens ātrumā izplatās mūsu informācijas telpā. Kad informāciju atlasa algoritmi, kuru prioritāte nav tās patiesums, saņēmējiem jāprot to izvērtēt pašiem. Mūsu jauniešiem jābūt pieejamiem rīkiem, ar kuru palīdzību analizēt pieejamo informāciju un tās atbilstību faktiem.

 

„Mediju un informācijas pratība” ir digitālo mediju un informācijas apmaiņas kurss (MIP  – mediju un informācijas pratība) skolām, skolu bibliotēkām un publiskajām bibliotēkām. “Mediju un informācijas pratība” palīdz jums kā pedagogam vai bibliotekāram mācīties kritiski domāt un gūt zināšanas par mainīgo mediju ainavu aktuālā un iedvesmojošā veidā.

 

Vingrinājumi gan darba grupām, gan klasēm

Šeit jūs atradīsiet materiālus, kurus izmantot tādās mācību priekšmetos kā dzimtā valoda, sociālās zinības un vēsture. Turklāt “Mediju un informācijas pratība” ietver vingrinājumus darba grupām skolās un bibliotēkās. Rīks piedāvā plašu apmācību saturu: sākot no naida runas internetā līdz informācijas avota kritikai, sociālajiem medijiem, nepatiesām ziņām, anonimitātei, sazvērestības teorijām un reklāmai internetā. Tās ir tikai dažas!

 

Mācību materiāli modulārajām programmām

Rīks ir izstrādāts tā, lai būtu pēc iespējas draudzīgāks lietotājam. Izmantojot moduļu izkārtojumu, varat viegli atlasīt meklēto. Lejupielādējiet PDF failos pievienotos vingrinājumus, jautājumus diskusijām, filmas un viktorīnas: to visu var izmantot, lai ieinteresētu jauniešus.

 

Pašu izveidota vai gatava nodarbību pakete

Labākā kursa “Mediju un informācijas pratība” īpašība ir tā, ka jūs izvēlaties, kā izmantot mācību materiālus. Varat atlasīt dažādus fragmentus, lai sagatavotu savu mācību stundu.

 

Vienmēr aktuāls

“Mediju un informācijas pratības” ir izglītības rīks, kas tiek nepārtraukti papildināts, pārstrādāts un pārskatīts, lai tas vienmēr būtu aktuāls. Plašsaziņas līdzekļu un informācijas lietotprasmēs ir viss nepieciešamais par risku samazināšanu un iespēju paaugstināšanu plašsaziņas komunikācijas laikā.

 

Laipni lūgti, un lai sākas apmācības!

 


icon-download  Ievads mediju pratībā.

 


Atpakaļ